2014. június 8., vasárnap

Érsekújvári Nyári Lelkigyakorlat (2014)

Kedves testvérünk Krisztusban!

Az Ignis Polgári Társulás nevében sok szeretettel üdvözlöm és örömmel tudatom, hogy ebben az évben is megrendezésre kerül az Érsekújvári Nyári Lelkigyakorlat. A lelkigyakorlat időpontja 2014. július 16-20. Az ezévi lelki vezetőnk Sr. Regina M. Collins szerzetesnővér lesz. Részletes leírás a jelentkezési lapon található.

Anthony atya ebben az évben Afrikában - Ugandában tartózkodik a Páli szent Vincéről elnevezett kongregáció szerzetesházában orvosai javaslatára. Az év folyamán nem tart lelkigyakorlatokat, sem népmissziós napokat.

Mivel a nyári lelkigyakorlatunk immár hagyományosan minden évben megrendezésre kerül, ezért sok szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra. Kérjük, hogy ismerőseit és barátait is szólítsa meg, hogy minél többen tudjunk ezen a lelkigyakorlaton újra Jézussal találkozni, tőle tanulni.

Az alábbiakban található plakátot lehetősége szerint és plébánosa engedélyével, kérjük helyezze el a templomuk faliújságán.
Lelkigyakorlat plakát 2014 letöltése (JPG)

A jelentkezési lapot szintén kérjük továbbítani ismerőseinek, barátainak. Köszönjük!
Lelkigyakorlat jelentkezési lap 2014 letöltése (PDF)

Az Ignis Polgári Társulás nevében: Stifner Ivett


Ki Sr. Regina M. Collins szerzetesnővér?

Az Isteni Szeretet Közösség vezetője. A közösség alapítása 1985-ben történt. Regina nővért Jézus a Szentlélek Leányai Kongregációjában arra kért, hogy hozzon létre egy új közösséget, amely az evangelizációnak legyen szentelve. Nem sokkal később egy házat adományoztak a közösség számára Birmingham-ban (Anglia). 

1995-ben Törökbálinton (Magyarország) adományokból felépült a lelkigyakorlatos házuk. Isten csodálatos módon gondoskodott és gondoskodik ma is közösségeiről. 

Az Isteni Szeretet Közösség küldetése tanúsítani: az Atyaisten szeretetét, a Jézus által hozott megváltást, a Szentlélek erejét, az Evangélium szóban és tettben való hirdetése által. 

A közösség tagjai magukat az imádságnak és az Ige szolgálatának szentelik (ApCsel 6,4). 

Fő feladatuk az evangelizáció. Imádkoznak és áldozatot hoznak különösen is a lelkek üdvösségéért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, a beteg és bajban lévő emberekért. 

Szolgálatuk részét képezi a tanítás és a segítség, mások Krisztussal való kapcsolatának elmélyítésében, valamint a Szentlélek ajándékaiban való növekedésben. Törekednek a szükségben levők alázatban való szolgálatára, felismerve saját hiányosságaikat is. A közösségben mindnyájuknak különböző szolgálata van. Néhányan főként a közbenjárásra, mások az Evangélium hirdetésére, és mások Isten szeretetéről alázatos szolgálatban való tanúságtételre hivatottak. 

Isten eszközeivé akarnak válni, hogy neki tetsző módon használhassa őket. Arra törekednek, hogy a példájukkal utat mutassanak Jézus felé. Időt szentelnek a dicsőítésre és a szentségimádásra. Istennel való találkozásuk által az imában és a szentségekben szerető jelenlétté válnak. 

Házaik Angliában, Magyarországon és Romániában vannak.

Magyarországon, Törökbálinton egy lelkigyakorlatos házuk van, ahol lehetőség van néhány napot Istennel imában tölteni. A közösség az egyházmegye katolikus püspökének van alárendelve.