Gondolatok

„Te, aki megkaptad a Szentlelket, „szítsd fel a tüzet” (v.ö. 2Tim 1,6). Gyermekkoromban szénnel fűtöttünk. Miután édesanyám meggyújtotta a tüzet, fújni kezdte, hogy a lángok elterjedjenek és erősödjenek. Akarnunk kell, hogy a szeretet lángja, amelyet először keresztségünkkor kaptunk meg, nagy tűzzé növekedjen.
Hogyan kell szítani a lángokat?
1. Menj gyakran gyónni, szentmisére és járulj a szentáldozáshoz;
2. Imádkozz;
3. Olvasd a Bibliát;
4. Hozz áldozatokat. Légy hajlandó feladni egyes élvezeteket, böjtölj vagy imádkozz éjszaka a lelkek megmentéséért és az emberek gyógyulásáért;
5. Olvass lelki olvasmányokat. Ismerd meg a szentek életét, és kövesd példájukat;
6. Kérd Szűz Máriát, a szenteket és más keresztényeket, hogy imádkozzanak érted;
7. Gyakorold a szeretetet magas fokon. Csak azért élj, hogy szeress. Tégy mindent szeretetből. Szolgálj másokat szeretettel teli szívvel. Állandóan kérd Istent, hogy vegye körül, és töltse el az embereket szeretettel. Beszélj szeretettel az emberekhez. Tedd a kedvesség cselekedeteit.”
(Regina nővér)


Mi a lelkigyakorlat küldetése? „A gyógyító lelkigyakorlattal kapcsolatosan, bizonyára megfogalmazódik bennünk a kérdés: valójában hogyan értelmezhető a gyógyítás a lelkigyakorlat alatt? Sokan értetlenül állnak ezelőtt a megfogalmazás előtt. A „gyógyító” szó hallatán ugyanis sok esetben az ember arra gondol, hogy nem számára, hanem a betegeknek szól ez a meghívás. A gyógyítás alatt elsősorban azt értjük, hogy a lelkigyakorlaton résztvevő személy gondolkodásmódja és viselkedése teljesen átalakul. Ez a változás akkor következik be, amikor a lelkigyakorlaton résztvevő hívő ember meghallja Isten igéjét, és ezt követően rendszeresen él a szentségek adta ajándékokkal. A lelkigyakorlat fő célja tehát a szív, az elme és a lélek teljes gyógyulása, az örömhír hirdetése és a szentségek iránt kifejezett égő szeretet.”
(Anthony Atya)


Jó dolgokkal kell teletömnünk az elménket. Irányítani kell a gondolatainkat. Az ember tudja, hogy hová akar eljutni, reméli, hogy oda fog érni. Életünket az evangéliumra alapozva kell élni. Az a cél, hogy elérjünk Jézushoz, szükségünk van útmutatásra. Ismernünk kell a Bibliát, a Biblia az életről szól.
(Anthony atya)


A hit egyenlő a reménnyel. A remény életet és energiát ad.
(Anthony atya)


Jézus követése a félelem nélküli élet.
(Anthony atya)


Ha Isten szemében nagyok akarunk lenni, akkor a világ szemében nullának kell lennünk. Ha jó életet élünk, annak nem látjuk rögtön a hatását, az igazi öröm cseppenként jön.
(Anthony atya)


Minden egyes ima számon van tartva. Az ima fokozatosan éri el hatását. A remény és imádság együtt jár.
(Anthony atya)


Isten a Szeretet! A Biblia egy szóval a Szeretet. A szeretetért teremtettünk és azért, hogy megosszuk másokkal.
(Anthony atya)


Az egyszerű dolgok a tökéletesek, de a tökéletesség nem egyszerű.
(Anthony atya)


A Biblia nem egy filozófia, hanem a Mi életünkről szól, a Biblia átformálja a szívet. Az Isten Igéje a szívemet Isten felé fordítja.
(Anthony atya)


Aki hisz, az sosincs egyedül. Ott van vele az egyik legcsodálatosabb Személy, az Isten. Általa sok kegyelemben részesülhetünk.
(Anthony atya)


A hit Isten felé irányít bennünket. A hit elhozza a jövőt a jelenbe. Ne várjunk arra, hogy majd eljön az Örök Élet, hozzuk el az Örök Élet örömeit, várakozásait a jelenbe!
(Anthony atya)


Isten mindnyájunkat személyesen szeret, Istennek terve van mindannyiunk életével. Nem te választottál ki engem, én választottalak téged…
(Anthony atya)


A bűnbánat valamitől való elfordulást jelent, a megtérés pedig azt, hogy egy új irányt vesz az életünk.
(Anthony atya)


Amíg szív van a testemben, szükségem van Istenre, mert csak Ő tudja megtölteni szeretettel.
(Anthony atya)


Mit számít, hogy ki mit mond ránk, mit mondanak az emberek? Isten a fontos, hogy mit mond.
(Anthony atya)


Így imádkozzatok szeretteitekért: Uram, áldd meg őt… Adj neki egészséget testben, lélekben és szellemben, oldd meg problémáit! Érintsd meg őt Uram, és ő meggyógyul!
(Anthony atya)


Az ember tudja, hogy hová akar eljutni, reméli, hogy oda fog érni. Életünket az evangéliumra alapozva kell élni. Az a cél, hogy elérjünk Jézushoz, szükségünk van útmutatásra. Ismernünk kell a Bibliát, a Biblia az életről szól.
(Anthony atya)


JÉZUS MEGGYÓGYÍTOTT
1976-ban az indiai Keralában egy lelkigyakorlaton vettem részt. Az utolsó napon a jelenlévő püspök elé térdeltem, ő pedig kezét rám téve imádkozott felettem. Amikor megéreztem kezének érintését, különleges dolgot éltem át. Nem a püspököt, hanem Jézus Krisztust láttam magam előtt. Teljesen a hatása alá kerültem. Azt a Jézust láttam, aki kétezer évvel ezelőtt jött el a földre. Megéreztem Jézus érintését, és abban a pillanatban meggyógyított.
(Bill atya)


BŰNEINK BOCSÁNATA
Mindaddig, amíg nem bánjuk meg és nem gyónjuk meg bűneinket, addig a pokolhoz kötődünk. Ezért újra kérlek benneteket: tartsatok bűnbánatot! Kérjétek a Szentlelket, adjon erőt a megújuláshoz, hogy felkészülhessetek a mennyek országára, az örök hazára, az örök életre!
(Bill atya)


A RÓZSAFÜZÉR A LELKI ÉLET HATÁSOS ESZKÖZE
Lelki életünk igen erős és hatásos eszköze a rózsafüzér. Imádkozása közben ugyanis a megváltás titkain elmélkedünk, és Szűz Máriához könyörgünk. Jézus Krisztus mellett Mária a legfontosabb személy. Az Ő közbenjárásával Isten megajándékoz bennünket a Szentlélekkel. Ezért kérjük kitartóan Mennyei Édesanyánk közbenjáró segítségét!
(Bill atya)


ÖRÖMBEN ÉS SZERETETBEN
Ha eltelünk a Szentlélekkel, elhagynak minket a gonoszság erői. Megszabadulunk a bűneinktől, azaz a gyűlölet, a bosszú, a hazugság, az önzés stb. bűnétől. Ilyenkor öröm és szeretet tölt el bennünket. Kölcsönösen szeretjük egymást, és megfeledkezünk az ellenségeskedésről. Jézus azt mondta, szeressük ellenségeinket is. Csak a Szentlélek befogadásával engedelmeskedhetünk ezeknek a törvényeknek.
(Bill atya)


VEGYETEK JÓ PÉLDÁT A SZENTEKTŐL!
A szentek életrajza döbbentett rá azokra az erényekre, melyekkel minden keresztény embernek rendelkeznie kellene. A szentek életének tanulmányozása közben megvilágosodott bennem a következő felismerés: a hitélet két legfőbb eleme az áhítatos imádság és az önuralom.
(Bill atya)


A TELJES GYÓGYULÁS ISTEN AJÁNDÉKA
A modern orvostudomány általában úgy tekint a betegségekre, mint testi tünetekre, és csak fiziológiai szempontból elemzi őket. Tudatosítanunk kell viszont, hogy az emberi lét testi, szellemi és lelki tényezőből áll. Mindezek az összetevők egységes kezelést igényelnek. Az embernek minden sátáni köteléktől meg kell szabadulnia. Egy ilyen gyógyítást csak Jézustól kaphatunk ajándékba.
(Bill atya)


HITVALLÁS JÉZUS MELLETT
A mi megváltásunkért az utolsó cseppig vérét ontotta Jézus. Szeretetét csak úgy viszonozhatjuk, ha mi is készek vagyunk Érte feláldozni vérünket és életünket. Hogyan szeressük Jézust? Hogyan ajánljuk fel életünket Jézusért? A válasz egyértelmű: azzal, hogy szeretjük felebarátainkat.
(Bill atya)


ENGEDD, HOGY MEGVÁLTOZZ!
A szentmise a legjobb lehetőség arra, hogy befogadjuk Isten kegyelmét. Ti is bekapcsolódhattok a pap imájába, amikor kéri a Szentlelket, hogy a kenyér és a bor változzék át Jézus Krisztus testévé és vérévé.
(Bill atya)


A SZENTLÉLEKBEN VALÓ ÉLET
A Szentlélek úgy van jelen bennünk, mint teában a cukor. Ha nem keverjük meg, nem érezzük meg a tea édes ízét. Ugyanígy, ha nem serkentjük magunkban az isteni ajándékokat - rendszertelenül imádkozunk, nem veszünk részt lelkigyakorlatokon, nem gyakoroljuk a bűnbánat szentségét, elmulasztjuk a szentáldozást és más keresztényi cselekedeteket - akkor életünkben sem jelenik meg a Szentlélek gyümölcse: a szeretet, az öröm, a béke, türelem stb.
(Bill atya)


AZ ALÁZATOSSÁG
Jézus Krisztus megmosta az apostolok lábát, sőt annak is, aki elárulta őt. Arra tanított bennünket, hogy az igazi nagyság az alázatosságban rejlik. Az áruló Júdásnak már eleve megbocsátott. Kövessük hát Jézus példáját! Bocsássunk meg embertársainknak, így majd Isten nekünk is megbocsát. Az Ő számára semmi sem lehetetlen. Ha meg tudunk bocsátani, Isten elhalmoz minket egészséggel, gazdagsággal, kincsekkel, békével és a Mennyországgal.
(Bill atya)


A VILÁG JÖVŐJE A FIATALSÁG
Kedves diákok, barátaim, ti vagytok a világ jövője. Kerüljétek a világias, szabados gondolkodást, kerüljétek a házasságot megelőző nemi életet! A fokozott nemi érdeklődés elvonhatja figyelmeteket a tanulástól és az iskolai munkától. Veszélybe kerülhetnek így akár alapiskolai, akár középiskolai tanulmányaitok, akár az egész jövőtök. Összpontosítsatok elsősorban a tanulásra, találjátok meg helyeteket a munka világában, és csupán azután keressétek meg a számotokra leginkább megfelelő társat!
(Bill atya)


SZERETETBEN EGYESÜLVE
A házasság szentség, a társadalom alapja. Éljetek úgy, hogy házasságotok boldog legyen, övezze körül a szeretet! Az Isten megteremtette a férfit és a nőt, és szeretetben egyesítette őket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek is a szeretetben alkotnak egységet. Minden létező és teremtett lényt a szeretet köt egybe. Imádkozzatok a jó házastársért! Imádkozzatok, és mindennap olvassátok a Szentírást! Ha a házasság csak a szexuális vonzalomra épül, kölcsönös hűtlenséggel ér véget, és boldogtalansághoz vezet. A szexualitás maradjon a házasságkötés utáni időkre!
(Bill atya)


NE ÖLJ! UTASÍTSD EL AZ ABORTUSZT!
A keresztény házasságot három személy alkotja: a férj, a feleség és Jézus Krisztus, aki tiszta szeretetben fűzi egymásba a házastársakat. A tiszta szeretet a Szentlélek ajándéka, ezért hozzá imádkozzatok! Ha gyermekáldásban részesültök, katolikus hitre neveljétek gyermekeiteket, Isten ezért megjutalmaz benneteket. Utasítsátok el az abortuszt! A magzatelhajtás gyilkosság, halálos bűn, tönkre teheti egész életeteket.
(Bill atya)


IMÁDKOZZ JÓ HÁZASTÁRSÉRT!
A jó asszony vagy a jó férj Isten ajándéka azok számára, akik betartják törvényeit. Ismerjétek meg tehát Isten törvényeit, és kérjétek őt, hogy segítsen ellenállni a kísértésnek! Imádkozzatok azért, hogy jó házastársat találjatok! Isten tudja, hogy milyen házastársra van szükségetek, és Ő megadja nektek. Imádkozzatok azért, hogy házasságotok jó legyen, és tartsátok be az egyház ide vonatkozó parancsolatait!
(Bill atya)


TESTVÉREK KRISZTUSBAN
A szeretet a Szentlélek legnagyobb adománya. Csak a szeretet nyitja meg számunkra a Mennyország ajtaját. Ha azt valljuk, hogy mennyei atyánk mindnyájunké, akkor mi mindnyájan testvérek vagyunk. Ha pedig testvérek vagyunk, miért veszekszünk? Éljünk egyetértésben, mint családtagok, jó testvérek! Minden összeférhetetlenség, veszekedés gyökere az együttérzés és a szeretet hiánya.
(Bill atya)


OLY NAGY AZ Ő SZERETETE!
Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért (Jn 15, 13). Miért halt meg értünk Jézus? Azért, hogy megmutassa irántunk tanúsított szeretetét, amely minden más szeretetet felülmúl.
(Bill atya)


SZERESSÉTEK EGYMÁST!
Ha valóban szeretni akarjuk Jézus Krisztust, tartsuk be az Ő parancsait, és szeressük embertársainkat! A szeretet az engedelmességben nyilvánul meg.
(Bill atya)


A SZENTÍRÁS
Ha üdvözülni akartok, éljetek összhangban Isten törvényeivel. A Szentlélek megsegít benneteket, hogy megértsétek a Szentírást, és éljetek annak szellemében. Ezt kérjétek a Szentlélektől!
(Bill atya)


A SZENTLÉLEK MEGÚJÍT MINDENT
Amikor megtelünk Isten szeretetével, tökéletes boldogságot élünk át. Énekelünk, táncolunk, ujjongunk és örülünk. Mondjunk köszönetet Istennek, amiért elküldte hozzánk a Szentlelket! Ő megújít bennünket, s ezáltal átalakul életünk. Így változik meg a hozzáállásunk bizonyos dolgokhoz, teljesen más lesz az életvitelünk, munkahelyünkhöz, családunkhoz és embertársainkhoz tanúsított magatartásunk.
(Bill atya)


ELTELVE SZENTLÉLEKKEL
Ha eltölt bennünket a Szentlélek, nem keressük tovább az alkohol, a dohányzás, a kábítószer és az erkölcstelen szexualitás által kiváltott élvezeteket. A Szentlélek erőt ad ahhoz, hogy uralkodni tudjunk világias vágyainkon. Csupán önuralommal emelkedhetünk az anyagias világ fölé. A Szentlélek csodálatos hatása által kiteljesedő öröm és boldogság minden testi élményt felülmúl.
(Bill atya)


KÖVESD KRISZTUST!
Ahhoz, hogy egyesülhessünk Jézussal, és befogadhassuk a Szentlelket, négy feltételt kell teljesítenünk:
1. Folyamatosan imádkozzunk!
2. Naponta olvassuk a Szentírást!
3. Minden emberben lássuk Jézus Krisztust!
4. Minden emberben szolgáljuk Jézus Krisztust!
Így Jézus Krisztus lakik majd bennünk, és eljutunk a mennyei hazába. Mindenekfelett a legfőbb feltétel az emberek szeretete. Ez a szeretet a Szentlélek ajándéka.
(Bill atya)


EGY IGEN FONTOS FELTÉTEL
„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.“ Ezt az imát csak akkor mondhatjuk el, ha felebarátainknak valóban megbocsátottunk. Ez az a feltétel, melynek alapján mennyei Atyánk nekünk is megbocsát. Ha csak 50% - ban tudunk megbocsátani, Isten is csak ilyen mértékben bocsát meg nekünk. Ha 100%-ban bocsátunk meg, Isten is teljesen megbocsát.
(Bill atya)


A MEGBOCSÁTÁS A LEGJOBB GYÓGYÍR MINDENRE
Csupán a feltételnélküli megbocsátással gyógyultak meg különféle betegségekben szenvedő emberek. Sokan közülük infarktusban, magas vérnyomásban, cukorbajban, sőt rákban szenvedtek. Ezeknek a súlyos megbetegedéseknek igen gyakran fő okozójuk volt a harag és a gyűlölködés. Ezért mindig meg kell bocsátanunk mindenkinek, mindent és feltétel nélkül.
(Bill atya)


A KIENGESZTELŐDÉS SZENTSÉGE
Az emberek közül sokan így gondolkodnak: „Nem baj, ha bűnbe esek, hiszen a szentgyónásban minden bűnömtől megszabadulhatok.“ Ez egy téves felfogás. Az őszinte bánat és megbocsátás nélkül a gyónás érvénytelen.
(Bill atya)


BOCSÁSS MEG MINDIG!
Ha nem hagyunk fel rossz szokásainkkal, ha továbbra is a rossz utat járjuk, a gyónásban elnyert feloldozás, megbocsátás érvénytelenné válik. Ennek eredményeképpen még rosszabb helyzetbe kerülünk, mint azelőtt. Újból megismétlem: bocsássunk meg embertársainknak! Bocsássunk meg mindig, mindennap, mindenkinek, és szeressük ellenségeinket!
(Bill atya)


JÉZUS TANÍTÁSA NAGYON GYAKORLATIAS
Akadnak kételkedők, akik ezt hajtogatják: „Jézus szerethette ellenségeit, hiszen ő az Isten. Azonban olyan elvárásokat hagyott ránk, amelyek teljesíthetetlenek. Hogyan tudnánk megfelelni ezeknek a követelményeknek a mai bonyolult modern világban?“ Az isteni kegyelemnek a Szentlélek által semmi sem lehetetlen. Ezért ne nyugtalankodjunk, és ne kételkedjünk abban, hogy jogosak-e és megvalósíthatóak-e Jézus velünk kapcsolatos elvárásai! Egyszerűen csak hallgassunk Jézus szavára! Az Ő segítségével minden elérhető.
(Bill atya)


A CSODÁS GYÓGYULÁS
Egy alkalommal egy bostoni templomban tartottam lelkigyakorlatot. Miután imádkoztunk, egy tolókocsin ülő béna férfit hoztak hozzám. A férfi kísérői megkértek, hogy imádkozzak a béna gyógyulásáért. Kezemet a beteg férfira helyeztem, és elkezdtem imádkozni. Abban a pillanatban meghallottam Jézus Krisztust, aki korábban megérintett és meggyógyított engem. Jézus így szólt hozzám: „Mond meg neki, hogy keljen fel és járjon!“ Erre én minden kétséget kizárólag, határozott hangon ezt mondtam a bénának: „Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!“ Meglepetésemre a béna férfi felállt a tolószékből, és járni kezdett. Ekkora eredményt valóban nem vártam. Csoda történt. Alleluja!
(Bill atya)


LEGYÜNK JÉZUS IGAZI KÖVETŐI
Aki csupán hallgatja Isten igéjét, de nem él a Szentírás szerint, nem üdvözülhet. Hasonlóképpen, az a szeretet, amely nem nyilvánul meg cselekedetekben, nem valódi szeretet. Ha meg akarjuk érteni, hogy mit jelent a szeretet a gyakorlatban, olvassuk el kalkuttai Teréz anya életrajzát! Reggel az Eucharisztiában hódol Istennek. Ezután elmegy a legvisszataszítóbb nyomornegyedekbe, és ott a legelesettebb szegényeken segít. Próbáljuk meg követni ezeket a nemes cselekedeteket! Osszuk meg javainkat rászoruló embertestvéreinkkel! Csak így válhatunk Jézus igazi tanítványaivá!
(Bill atya)


AZ IMA - PÁRBESZÉD ISTENNEL
Imáim során egyszerűen csak beszélgetek Istennel. Személyes kapcsolatba lépek Vele. Elmondom Neki gondjaimat, beszélek gyengeségeimről, és kérem Tőle bűneim bocsánatát. Soha nem tagadta meg, amit kértem.
(Bill atya)