2014. április 20., vasárnap

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! Örömmel halljuk az apostolok tanúságtételét a veled való személyes találkozásról. Ők egykor láthattak téged megdicsőült testedben, s meggyőződhettek arról, hogy újra élsz. E tapasztalatok hitet ébresztettek bennük és elindították őket a tanúságtétel útján. Szólíts engem is nevemen! Engedd, hogy megérintselek! Add nekem is a hit ajándékát! Feltámadásodba vetett hitemet és irántad való szeretetemet azzal szeretném megmutatni, hogy az apostolokhoz hasonlóan én is bátran hirdetem feltámadásodat, amely az új élet, az örök élet forrása minden ember számára.

2014. április 19., szombat

Nagyszombat, Húsvét vigíliája

Uram, indíts el engem az üres sír megtalálásának útján! Indíts el a feltámadásba vetett hit útján! Ébressz bennem hitet a jelek láttán! Erősítsd hitemet a tanúk és apostolok vallomása által! Tedd szilárddá hitemet a veled való találkozás alkalmával! Hiszem, hogy kereszthalálod bűneim bocsánatát érdemelte ki. Hiszem, hogy haláloddal és feltámadásoddal Isten üdvözítő terve teljesedett be. Alakítsa át életemet a feltámadásba vetett hit és tegyen engem is apostollá, a feltámadás hirdetőjévé!