Rólunk

A 2007-es év elején néhányan az evangelizáció és a jóhír terjesztése mellett döntöttünk. Úgy gondoltuk kultúrális és lelki értékeinket őriznünk, továbbadnunk és megosztanunk kell. Így alakítottuk meg az Ignis Polgári Társulást, mely az érsekújvári római-katolikus plébánia mellett működik.
Az IGNIS szó latin eredetű, jelentése TŰZ. Célunk, hogy Isten kegyelméből és segítségével világítani tudjunk, mint a gyertya lángja, mely az egyetlen, igaz és soha ki nem alvó TŰZ - Jézus Krisztus felé vezet.

Elérhetőség:

IGNIS Polgári Társulás
Občianske združenie IGNIS
Bočná 52, 940 71 Nové Zámky

mobil: 00421 911 332 125
e-mail: ignispt@gmail.com
http://ignispt.blogspot.com


Lelkigyakorlat 2015


Lelkigyakorlat 2014


Lelkigyakorlat 2013

IGNIS imádság

Istenünk, hálát adunk mindenért, amit atyai jóságodból miránk bíztál. Hálát adunk, mert minket, esendő embereket a Te Fiad által felemelsz, mert úgy szeretted a világot, hogy Egyszülöttedet küldted közénk, hogy a hit által életünk legyen. 
Köszönjük, Istenünk, hogy ma is Rád tekinthetünk. Add, hogy sose szűnjünk meg keresni Téged, aki forrása és célja vagy életünknek, akiben élünk, mozgunk és létezünk. 
Kérünk, tégy minket készségessé Szent Lelked által, hogy életünk ne legyen magányos élet, hanem szeretetben gazdag, másokat elfogadó és megbecsülő, közösségben kiteljesedő élet. 
Add, hogy szembe tudjunk nézni kudarcainkkal is, és megértsük, hogy életünkből nem hiányozhat a kereszt, amelynek vállalásából számunkra is új élet fakad. 
Add, hogy tudjunk különbséget tenni az igazi érték és látszatsikerek között. 
Add, hogy egymást elfogadó, egymásnak szolgálni képes, jövőt vállalni tudó közösség lehessünk. 
Adj nekünk tiszta szívet, adj nekünk érzékenységet, adj nekünk figyelmes tekintetet, hogy mindig befogadhassuk, amit üzensz, sugallsz nekünk. Adj, Istenünk, gyermeki ragaszkodást, hogy bizalommal, félelem nélkül Atyánknak nevezhessünk Téged.
Segíts, hogy ki tudjuk mindig mondani: Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem miként Te, Mennyei Atyánk!
Ámen.